Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 a » 1 b » 1 c » 1 d » 1 e » 1 f » 2 a » 2 b » 2 c » 2 d » 2 e » 2 f » 3 Ga » 3 Gb » 3 Gc » 3 Gd » 3 Pa » 3 Pb » 3 Pc » 3 Pd

Plany nauczycieli

» Baron-Grzesiak J. » Bilicka-Jaranowska A. » Błaszczyk B. » Donat-Bernard B. » Dworecka V. » Framska E. » Francuz A. » Górka M. » Jaborkhel A. » Jankiewicz A. » Jekel M. » Kharlan N. » Klimek A. » Kolasińska T. » Komorowski M. » Kordus K. » Kubacki K. » Kubzdyl Ł. » Kurek K. » Kwiatkowska B. » Lewandowska V. » Maciejewski P. » Marciniak S. » Milewski P. » Misch E. » Nowak J. » Oliwa A. » Pankowska L. » Piechocki S. » Podleśny M. » Polowczyk R. » Połeć R. » Pużanowski J. » Raszyński M. » Skrycka-Gryc L. » Staszak E. » Sztukowska A. » Ślęzak M. » Wilk K. » Witkowska A. » Włodarczak A. » Wojdyło W. » Wryk A. » Zientek K.

Klasa 1 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
1 a j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
język polski
1 a - Francuz A. (s.209)
język polski
1 a - Francuz A. (s.209)
2 08:55-09:40 plastyka
1 a - Jankiewicz A. (s.8)
informatyka
1 a inf. gr.1 - Kharlan N. (s.104)
informatyka
1 a inf. gr.2 - Podleśny M. (s.105)
język polski
1 a - Francuz A. (s.209)
wychowanie fizyczne
1 a wf. chł - Kubzdyl Ł. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 ac wf. dz. - Pankowska L. (sg2)
3 09:50-10:35 fizyka
1 a - Pużanowski J. (s.110)
historia
1 a - Dworecka V. (s.8)
zajęcia z wychowawcą
1 a - Nowak J. (s.1)
wychowanie fizyczne
1 a wf. chł - Kubzdyl Ł. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 ac wf. dz. - Pankowska L. (sg2)
język polski
1 a - Francuz A. (s.209)
4 10:45-11:30 fizyka
1 a - Pużanowski J. (s.110)
język angielski
1 a j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 a j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.208)
biologia
1 a - Kolasińska T. (s.10)
wiedza o społeczeństwie
1 a - Dworecka V. (s.12)
fizyka
1 a - Pużanowski J. (s.110)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
1 a wf. chł - Kubzdyl Ł. (sg3)
wychowanie fizyczne
1 ac wf. dz. - Pankowska L. (sg2)
język niemiecki
1 a j.niem. gr. 1 - Witkowska A. (s.201a)
język niemiecki
1 a j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
matematyka
1 a - Nowak J. (s.1)
matematyka
1 a - Nowak J. (s.1)
język angielski
1 a j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 a j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
6 12:45-13:30 matematyka
1 a - Nowak J. (s.1)
religia
1 a rel. - Ślęzak M. (s.13)
matematyka
1 a - Nowak J. (s.1)
geografia
1 a - Donat-Bernard B. (s.208)
historia
1 a - Dworecka V. (s.12)
7 13:40-14:25 matematyka
1 a - Nowak J. (s.1)
religia
1 a rel. - Ślęzak M. (s.13)
język niemiecki
1 a j.niem. gr. 1 - Witkowska A. (s.201a)
język angielski
1 a j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 a j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.201b)
chemia
1 a - Framska E. (s.208)
8 14:35-15:20 edukacja dla bezpieczeństwa
1 a - Polowczyk R. (s.204)
9 15:30-16:15

Klasa 1 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 plastyka
1 b - Jankiewicz A. (s.8)
matematyka
1 b - Piechocki S. (s.16)
2 08:55-09:40 język polski
1 b - Marciniak S. (s.106)
religia
1 b rel. - Ślęzak M. (s.12)
matematyka
1 b - Piechocki S. (s.16)
3 09:50-10:35 język polski
1 b - Marciniak S. (s.106)
zajęcia z wychowawcą
1 b - Kubacki K. (s.15)
religia
1 b rel. - Ślęzak M. (s.12)
wychowanie fizyczne
1 b wf. dz - Kurek K. (sg3)
informatyka
1 b inf. gr.2 - Kharlan N. (s.104)
język hiszpański
1 b j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
4 10:45-11:30 informatyka
1 b inf. gr.1 - Podleśny M. (s.104)
język hiszpański
1 b j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
język polski
1 b - Marciniak S. (s.109)
język angielski
1 b j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język angielski
1 b j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
1 b j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język angielski
1 b j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
chemia
1 b - Framska E. (s.210)
5 11:40-12:25 historia
1 b - Raszyński M. (s.13)
język polski
1 b - Marciniak S. (s.109)
fizyka
1 b - Pużanowski J. (s.109)
biologia
1 b - Komorowski M. (s.10)
język angielski
1 b j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język angielski
1 b j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
6 12:45-13:30 historia
1 b - Raszyński M. (s.13)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 b - Polowczyk R. (s.204)
wychowanie fizyczne
1 b wf. dz - Kurek K. (sg3)
wychowanie fizyczne
1 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg1)
geografia
1 b - Kubacki K. (s.15)
geografia
1 b - Kubacki K. (s.15)
7 13:40-14:25 geografia
1 b - Kubacki K. (s.15)
matematyka
1 b - Piechocki S. (s.16)
wychowanie fizyczne
1 b wf. dz - Kurek K. (sg3)
wychowanie fizyczne
1 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)
matematyka
1 b - Piechocki S. (s.16)
wiedza o społeczeństwie
1 b - Raszyński M. (s.13)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)
matematyka
1 b - Piechocki S. (s.16)
język hiszpański
1 b j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.201a)
9 15:30-16:15 język hiszpański
1 b j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)

Klasa 1 c - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język polski
1 c - Połeć R. (s.108)
język niemiecki
1 c j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
religia
1 c rel. - Maciejewski P. (s.15)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 c - Polowczyk R. (s.204)
2 08:55-09:40 język polski
1 c - Połeć R. (s.108)
język angielski
1 c j.ang. gr. 1 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
1 c j.ang. gr. 2 - Sztukowska A. (s.202)
religia
1 c rel. - Maciejewski P. (s.15)
wychowanie fizyczne
1 ac wf. dz. - Pankowska L. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 c wf. chł. - Milewski P. (sg3)
3 09:50-10:35 historia
1 c - Jekel M. (s.13)
historia
1 c - Jekel M. (s.13)
biologia
1 c - Kolasińska T. (s.10)
wychowanie fizyczne
1 ac wf. dz. - Pankowska L. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 c wf. chł. - Milewski P. (sg4)
fizyka
1 c - Misch E. (s.110)
4 10:45-11:30 fizyka
1 c - Misch E. (s.109)
informatyka
1 c inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
informatyka
1 c inf. gr. 2 - Kharlan N. (s.104)
plastyka
1 c - Jankiewicz A. (s.108)
matematyka
1 c - Lewandowska V. (s.16)
język angielski
1 c j.ang. gr. 1 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
1 c j.ang. gr. 2 - Sztukowska A. (s.202)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
1 ac wf. dz. - Pankowska L. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 c wf. chł. - Milewski P. (sg1)
geografia
1 c - Donat-Bernard B. (s.208)
język niemiecki
1 c j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
1 c j.niem. gr. 2 - Witkowska A. (s.201b)
informatyka
1 c inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
informatyka
1 c inf. gr. 2 - Kharlan N. (s.104)
matematyka
1 c - Lewandowska V. (s.7)
6 12:45-13:30 matematyka
1 c - Lewandowska V. (s.7)
zajęcia z wychowawcą
1 c - Lewandowska V. (s.7)
język angielski
1 c j.ang. gr. 1 - Włodarczak A. (s.201a)
język angielski
1 c j.ang. gr. 2 - Sztukowska A. (s.202)
matematyka
1 c - Lewandowska V. (s.7)
7 13:40-14:25 język niemiecki
1 c j.niem. gr. 2 - Witkowska A. (s.202)
fizyka
1 c - Misch E. (s.110)
język polski
1 c - Połeć R. (s.108)
wiedza o społeczeństwie
1 c - Jekel M. (s.12)
8 14:35-15:20 język polski
1 c - Połeć R. (s.108)
chemia
1 c - Framska E. (s.210)
9 15:30-16:15

Klasa 1 d - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język hiszpański
1 d j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
język polski
1 d - Błaszczyk B. (s.106)
matematyka
1 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
2 08:55-09:40 język polski
1 d - Błaszczyk B. (s.209)
język polski
1 d - Błaszczyk B. (s.106)
matematyka
1 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
historia
1 d - Jekel M. (s.13)
3 09:50-10:35 język polski
1 d - Błaszczyk B. (s.209)
religia
1 d rel. - Maciejewski P. (s.1)
plastyka
1 d - Jankiewicz A. (s.108)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 d - Polowczyk R. (s.204)
język polski
1 d - Błaszczyk B. (s.109)
4 10:45-11:30 historia
1 d - Jekel M. (s.13)
religia
1 d rel. - Maciejewski P. (s.1)
zajęcia z wychowawcą
1 d - Dworecka V. (s.12)
geografia
1 d - Donat-Bernard B. (s.208)
informatyka
1 d inf. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
język hiszpański
1 d j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
5 11:40-12:25 informatyka
1 d inf. gr. 2 - Podleśny M. (s.104)
język hiszpański
1 d j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
analiza i interpretacja tekstów kultury
1 d - Kordus K. (s.106)
język angielski
1 d j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 d j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.201c)
język angielski
1 d j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 d j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.201c)
matematyka
1 d - Skrycka-Gryc L. (s.8)
6 12:45-13:30 język angielski
1 d j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 d j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.201c)
chemia
1 d - Framska E. (s.210)
wychowanie fizyczne
1 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 d wf. dz. - Pankowska L. (sg2)
historia
1 d - Jekel M. (s.13)
fizyka
1 d - Pużanowski J. (s.110)
7 13:40-14:25 wiedza o społeczeństwie
1 d - Dworecka V. (s.108)
biologia
1 d - Komorowski M. (s.1)
wychowanie fizyczne
1 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 d wf. dz. - Pankowska L. (sg1)
język hiszpański
1 d j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 d wf. dz. - Pankowska L. (sg3)
język angielski
1 d j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 d j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.201c)
9 15:30-16:15

Klasa 1 e - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 religia
1 e rel. - Maciejewski P. (s.15)
informatyka
1 e inf. gr. 1 - Podleśny M. (s.105)
informatyka
1 e inf. gr. 2 - Kharlan N. (s.104)
biologia
1 e - Kolasińska T. (s.10)
język angielski
1 e j.ang. gr. 1 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
1 e j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
2 08:55-09:40 religia
1 e rel. - Maciejewski P. (s.15)
biologia
1 e - Kolasińska T. (s.12)
język niemiecki
1 e j.niem. k. - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
geografia
1 e - Donat-Bernard B. (s.208)
wychowanie fizyczne
1 e wf. dz. - Kurek K. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
3 09:50-10:35 chemia
1 e - Framska E. (s.208)
język angielski
1 e j.ang. gr. 1 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
1 e j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
matematyka
1 e - Zientek K. (s.8)
język polski
1 e - Francuz A. (s.209)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 e - Polowczyk R. (s.210)
4 10:45-11:30 plastyka
1 e - Jankiewicz A. (s.8)
język polski
1 e - Francuz A. (s.209)
matematyka
1 e - Zientek K. (s.8)
wychowanie fizyczne
1 e wf. dz. - Kurek K. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
język polski
1 e - Francuz A. (s.209)
5 11:40-12:25 biologia
1 e - Kolasińska T. (s.10)
matematyka
1 e - Zientek K. (s.7)
wiedza o społeczeństwie
1 e - Raszyński M. (s.13)
wychowanie fizyczne
1 e wf. dz. - Kurek K. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 ef wł.chł - Milewski P. (sg4)
język polski
1 e - Francuz A. (s.209)
6 12:45-13:30 fizyka
1 e - Pużanowski J. (s.110)
język niemiecki
1 e j.niem. k. - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język francuski
1 ef j.franc. - Wryk A. (s.207)
język niemiecki
1 ef j.niem. p. - Witkowska A. (s.201c)
historia
1 e - Raszyński M. (s.13)
historia
1 e - Raszyński M. (s.13)
7 13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
1 e - Kolasińska T. (s.10)
chemia
1 e - Framska E. (s.210)
język angielski
1 e j.ang. gr. 1 - Włodarczak A. (s.207)
język angielski
1 e j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
8 14:35-15:20 chemia
1 e - Framska E. (s.210)
9 15:30-16:15 język francuski
1 ef j.franc. - Wryk A. (s.201c)
język niemiecki
1 ef j.niem. p. - Witkowska A. (s.201b)

Klasa 1 f - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język polski
1 f - Połeć R. (s.108)
język polski
1 f - Połeć R. (s.108)
język niemiecki
1 f j.niem. k. - Wilk K. (s.203)
2 08:55-09:40 biologia
1 f - Komorowski M. (s.10)
plastyka
1 f - Jankiewicz A. (s.109)
język polski
1 f - Połeć R. (s.108)
wychowanie fizyczne
1 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
1 f wf.dz. - Pankowska L. (sg2)
3 09:50-10:35 religia
1 f rel. - Maciejewski P. (s.16)
informatyka
1 f inf. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
informatyka
1 f inf. gr. 2 - Podleśny M. (s.105)
historia
1 f - Jekel M. (s.109)
geografia
1 f - Donat-Bernard B. (s.208)
język angielski
1 f j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 f j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
4 10:45-11:30 religia
1 f rel. - Maciejewski P. (s.16)
język polski
1 f - Połeć R. (s.108)
zajęcia z wychowawcą
1 f - Framska E. (s.210)
wychowanie fizyczne
1 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
1 f wf.dz. - Pankowska L. (sg1)
historia
1 f - Jekel M. (s.13)
5 11:40-12:25 język angielski
1 f j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 f j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
chemia
1 f - Framska E. (s.210)
chemia
1 f - Framska E. (s.210)
wychowanie fizyczne
1 ef wł.chł - Milewski P. (sg4)
wychowanie fizyczne
1 f wf.dz. - Pankowska L. (sg2)
wiedza o społeczeństwie
1 f - Jekel M. (s.13)
6 12:45-13:30 matematyka
1 f - Piechocki S. (s.16)
język francuski
1 ef j.franc. - Wryk A. (s.207)
język niemiecki
1 ef j.niem. p. - Witkowska A. (s.201c)
język niemiecki
1 f j.niem. k. - Wilk K. (s.203)
chemia
1 f - Framska E. (s.210)
matematyka
1 f - Piechocki S. (s.16)
7 13:40-14:25 matematyka
1 f - Piechocki S. (s.16)
język angielski
1 f j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
1 f j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
biologia
1 f - Komorowski M. (s.10)
8 14:35-15:20 biologia
1 f - Komorowski M. (s.13)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 f - Polowczyk R. (s.210)
fizyka
1 f - Pużanowski J. (s.110)
9 15:30-16:15 język francuski
1 ef j.franc. - Wryk A. (s.201c)
język niemiecki
1 ef j.niem. p. - Witkowska A. (s.201b)

Klasa 2 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
projekt edukacyjny-fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
język niemiecki
2 a j.niem. gr. 2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
informatyka
2 a inf. gr. 2 - Kharlan N. (s.104)
język niemiecki
2 a j.niem. gr. 2 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
2 08:55-09:40 chemia
2 a - Framska E. (s.208)
projekt edukacyjny-fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
informatyka
2 a inf. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
język niemiecki
2 a j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
fizyka
2 a - Misch E. (s.110)
3 09:50-10:35 matematyka
2 a - Lewandowska V. (s.7)
geografia
2 a - Donat-Bernard B. (s.208)
język polski
2 a - Francuz A. (s.209)
matematyka
2 a - Lewandowska V. (s.7)
biologia
2 a - Komorowski M. (s.12)
4 10:45-11:30 język angielski
2 a j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
2 a j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
2 a wf. chł. - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
2 ac wf. dz. - Kurek K. (sg1)
język polski
2 a - Francuz A. (s.209)
zajęcia z wychowawcą
2 a - Baron-Grzesiak J. (s.106)
historia
2 a - Dworecka V. (s.12)
5 11:40-12:25 historia
2 a - Dworecka V. (s.12)
wychowanie fizyczne
2 a wf. chł. - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
2 ac wf. dz. - Kurek K. (sg1)
matematyka
2 a - Lewandowska V. (s.7)
język polski
2 a - Francuz A. (s.209)
chemia
2 a - Framska E. (s.208)
6 12:45-13:30 religia
2 a rel. - Maciejewski P. (s.7)
język angielski
2 a j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
2 a j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
wiedza o społeczeństwie
2 a - Dworecka V. (s.12)
język polski
2 a - Francuz A. (s.209)
język angielski
2 a j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
2 a j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
7 13:40-14:25 religia
2 a rel. - Maciejewski P. (s.7)
język niemiecki
2 a j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
matematyka
2 a - Lewandowska V. (s.7)
geografia
2 a - Donat-Bernard B. (s.208)
matematyka
2 a - Lewandowska V. (s.7)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
2 a wf. chł. - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
2 ac wf. dz. - Kurek K. (sg2)
biologia
2 a - Komorowski M. (s.10)
matematyka
2 a - Lewandowska V. (s.7)
9 15:30-16:15 podstawy przedsiębiorczości
2 a - Wojdyło W. (s.208)

Klasa 2 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 matematyka
2 b - Nowak J. (s.1)
wychowanie fizyczne
2 b wf. dz - Kurek K. (sg1)
język angielski
2 b j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.201c)
język hiszpański
2 b j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
fizyka
2 b - Pużanowski J. (s.110)
matematyka
2 b - Nowak J. (s.1)
2 08:55-09:40 matematyka
2 b - Nowak J. (s.1)
język polski
2 b - Połeć R. (s.108)
język angielski
2 b j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język hiszpański
2 b j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
zajęcia z wychowawcą
2 b - Oliwa A. (s.207)
matematyka
2 b - Nowak J. (s.1)
3 09:50-10:35 informatyka
2 b inform. gr. 2 - Podleśny M. (s.104)
język hiszpański
2 b j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
język polski
2 b - Połeć R. (s.108)
chemia
2 b - Framska E. (s.210)
matematyka
2 b - Nowak J. (s.1)
projekt edukacyjny-geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
4 10:45-11:30 historia
2 b - Dworecka V. (s.12)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
matematyka
2 b - Nowak J. (s.1)
projekt edukacyjny-geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
5 11:40-12:25 chemia
2 b - Framska E. (s.208)
informatyka
2 b inform. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
język angielski
2 b j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.201c)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
język polski
2 b - Połeć R. (s.108)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
2 b wf. dz - Kurek K. (sg2)
wychowanie fizyczne
2 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg3)
geografia
2 b - Kubacki K. (s.15)
biologia
2 b - Kolasińska T. (s.16)
język polski
2 b - Połeć R. (s.108)
język angielski
2 b j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język hiszpański
2 b j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 b wf. dz - Kurek K. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg3)
język angielski
2 b j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
historia
2 b - Dworecka V. (s.12)
biologia
2 b - Kolasińska T. (s.10)
religia
2 bd rel. - Ślęzak M. (s.1)
8 14:35-15:20 wiedza o społeczeństwie
2 b - Dworecka V. (s.108)
podstawy przedsiębiorczości
2 b - Wojdyło W. (s.208)
język angielski
2 b j.ang. gr. 2 - Oliwa A. (s.201c)
religia
2 bd rel. - Ślęzak M. (s.1)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)

Klasa 2 c - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 informatyka
2 c inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
2 c j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
2 c j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.201c)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
chemia
2 c - Framska E. (s.208)
2 08:55-09:40 informatyka
2 c inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
2 c j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
historia
2 c - Dworecka V. (s.8)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
biologia
2 c - Komorowski M. (s.12)
3 09:50-10:35 matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
biologia
2 c - Komorowski M. (s.10)
język angielski
2 c j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
2 c j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
zajęcia z wychowawcą
2 c - Wilk K. (s.106)
informatyka
2 c inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
2 c j.niem. gr. 1 - Wilk K. (s.203)
4 10:45-11:30 matematyka
2 c - Nowak J. (s.1)
wychowanie fizyczne
2 ac wf. dz. - Kurek K. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 c wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)
fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
język angielski
2 c j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
2 c j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.201a)
informatyka
2 c inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
2 c j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
5 11:40-12:25 informatyka
2 c inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język niemiecki
2 c j.niem. gr. 1 - Wilk K. (s.203)
wychowanie fizyczne
2 ac wf. dz. - Kurek K. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 c wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)
fizyka
2 c - Misch E. (s.110)
geografia
2 c - Donat-Bernard B. (s.208)
wiedza o społeczeństwie
2 c - Dworecka V. (s.12)
6 12:45-13:30 podstawy przedsiębiorczości
2 c - Wojdyło W. (s.208)
geografia
2 c - Donat-Bernard B. (s.208)
język polski
2 c - Marciniak S. (s.108)
historia
2 c - Dworecka V. (s.12)
chemia
2 c - Framska E. (s.208)
7 13:40-14:25 religia
2 c rel. - Ślęzak M. (s.8)
projekt edukacyjny-informatyka
2 c proj.ed-inf. gr.1 - Jaborkhel A. (s.105) Lekcja zapisana dla dni: 2021-09-14, 2021-09-28, 2021-10-12, 2021-10-26, 2021-11-09, 2021-11-23, 2021-12-07, 2021-12-21, 2022-01-04, 2022-01-18, 2022-02-01, 2022-02-15, 2022-03-01, 2022-03-15, 2022-03-29, 2022-04-12, 2022-04-26, 2022-05-10, 2022-05-24, 2022-06-07, 2022-06-21,
projekt edukacyjny-informatyka
2 c proj.ed-inf. gr.2 - Jaborkhel A. (s.105) Lekcja zapisana dla dni: 2021-09-07, 2021-09-21, 2021-10-05, 2021-10-19, 2021-11-02, 2021-11-16, 2021-11-30, 2021-12-14, 2021-12-28, 2022-01-11, 2022-01-25, 2022-02-08, 2022-02-22, 2022-03-08, 2022-03-22, 2022-04-05, 2022-04-19, 2022-05-03, 2022-05-17, 2022-05-31, 2022-06-14,
język polski
2 c - Marciniak S. (s.108)
fizyka
2 c - Misch E. (s.109)
język polski
2 c - Marciniak S. (s.106)
8 14:35-15:20 religia
2 c rel. - Ślęzak M. (s.8)
projekt edukacyjny-informatyka
2 c proj.ed-inf. gr.1 - Jaborkhel A. (s.105) Lekcja zapisana dla dni: 2021-09-14, 2021-09-28, 2021-10-12, 2021-10-26, 2021-11-09, 2021-11-23, 2021-12-07, 2021-12-21, 2022-01-04, 2022-01-18, 2022-02-01, 2022-02-15, 2022-03-01, 2022-03-15, 2022-03-29, 2022-04-12, 2022-04-26, 2022-05-10, 2022-05-24, 2022-06-07, 2022-06-21,
projekt edukacyjny-informatyka
2 c proj.ed-inf. gr.2 - Jaborkhel A. (s.105) Lekcja zapisana dla dni: 2021-09-07, 2021-09-21, 2021-10-05, 2021-10-19, 2021-11-02, 2021-11-16, 2021-11-30, 2021-12-14, 2021-12-28, 2022-01-11, 2022-01-25, 2022-02-08, 2022-02-22, 2022-03-08, 2022-03-22, 2022-04-05, 2022-04-19, 2022-05-03, 2022-05-17, 2022-05-31, 2022-06-14,
wychowanie fizyczne
2 ac wf. dz. - Kurek K. (sg2)
wychowanie fizyczne
2 c wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg1)
informatyka
2 c inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język polski
2 c - Marciniak S. (s.106)
9 15:30-16:15

Klasa 2 d - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
2 d - Błaszczyk B. (s.209)
wychowanie fizyczne
2 d wf. dz. - Pankowska L. (sg2)
geografia
2 d - Kubacki K. (s.15)
wiedza o społeczeństwie
2 d - Jekel M. (s.13)
2 08:55-09:40 fizyka
2 d - Pużanowski J. (s.109)
matematyka
2 d - Piechocki S. (s.16)
chemia
2 d - Framska E. (s.208)
język angielski
2 d j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
2 d j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
chemia
2 d - Framska E. (s.208)
3 09:50-10:35 biologia
2 d - Kolasińska T. (s.10)
matematyka
2 d - Piechocki S. (s.16)
matematyka
2 d - Piechocki S. (s.16)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
historia
2 d - Jekel M. (s.13)
4 10:45-11:30 język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.209)
analiza i interpretacja tekstów kultury
2 d - Kordus K. (s.106)
matematyka
2 d - Piechocki S. (s.16)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
język angielski
2 d j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
2 d j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
5 11:40-12:25 język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.209)
geografia
2 d - Kubacki K. (s.15)
informatyka
2 d inf. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
informatyka
2 d inf. gr. 2 - Podleśny M. (s.105)
historia
2 d - Jekel M. (s.13)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
2 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg3)
wychowanie fizyczne
2 d wf. dz. - Pankowska L. (sg1)
podstawy przedsiębiorczości
2 d - Wojdyło W. (s.108)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.106)
biologia
2 d - Kolasińska T. (s.10)
język polski
2 d - Błaszczyk B. (s.109)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg3)
wychowanie fizyczne
2 d wf. dz. - Pankowska L. (sg2)
język francuski
2 d j.franc. - Wryk A. (s.207)
język hiszpański
2 d j.hiszp. - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
edukacja medialna i filmowa
2 d - Kordus K. (s.106)
historia
2 d - Jekel M. (s.13)
religia
2 bd rel. - Ślęzak M. (s.1)
8 14:35-15:20 język angielski
2 d j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język angielski
2 d j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
edukacja medialna i filmowa
2 d - Kordus K. (s.106)
język francuski
2 d j.franc. - Wryk A. (s.201a)
język hiszpański
2 d j.hiszp. - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
religia
2 bd rel. - Ślęzak M. (s.1)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 bd wf. chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)

Klasa 2 e - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 ef j.niem -k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język polski
2 e - Kwiatkowska B. (s.108)
wychowanie fizyczne
2 e wf. dz. - Pankowska L. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
język niemiecki
2 e j.niem -p - Witkowska A. (s.201c)
2 08:55-09:40 biologia
2 e - Kolasińska T. (s.10)
geografia
2 e - Kubacki K. (s.15)
język polski
2 e - Kwiatkowska B. (s.108)
biologia
2 e - Kolasińska T. (s.10)
matematyka
2 e - Skrycka-Gryc L. (s.8)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 e wf. dz. - Pankowska L. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
biologia
2 e - Kolasińska T. (s.12)
geografia
2 e - Kubacki K. (s.15)
biologia
2 e - Kolasińska T. (s.10)
język angielski
2 e j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
2 e j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
2 e wf. dz. - Pankowska L. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
matematyka
2 e - Skrycka-Gryc L. (s.8)
język angielski
2 e j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
2 e j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.207)
matematyka
2 e - Skrycka-Gryc L. (s.8)
zajęcia z wychowawcą
2 e - Skrycka-Gryc L. (s.8)
5 11:40-12:25 podstawy przedsiębiorczości
2 e - Wojdyło W. (s.207)
matematyka
2 e - Skrycka-Gryc L. (s.8)
biologia
2 e - Kolasińska T. (s.16)
język angielski
2 e j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
2 e j.ang. gr. 2 - Włodarczak A. (s.201a)
chemia
2 e - Polowczyk R. (s.210)
6 12:45-13:30 projekt edukacyjny-biologia
2 e - Kolasińska T. (s.10)
historia
2 e - Raszyński M. (s.12)
informatyka
2 e inf. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
informatyka
2 e inf. gr. 2 - Podleśny M. (s.105)
język polski
2 e - Kwiatkowska B. (s.207)
chemia
2 e - Polowczyk R. (s.210)
7 13:40-14:25 chemia
2 e - Polowczyk R. (s.210)
fizyka
2 e - Pużanowski J. (s.110)
historia
2 e - Raszyński M. (s.13)
język polski
2 e - Kwiatkowska B. (s.207)
projekt edukacyjny-chemia
2 e - Polowczyk R. (s.210)
8 14:35-15:20 chemia
2 e - Polowczyk R. (s.210)
język francuski
2 ef j.franc. - Wryk A. (s.207)
język niemiecki
2 ef j.niem -k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
2 e j.niem -p - Witkowska A. (s.201b)
język francuski
2 ef j.franc. - Wryk A. (s.201c)
religia
2 ef rel. - Ślęzak M. (s.8)
wiedza o społeczeństwie
2 e - Raszyński M. (s.13)
9 15:30-16:15 religia
2 ef rel. - Ślęzak M. (s.8)

Klasa 2 f - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 ef j.niem -k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
wiedza o społeczeństwie
2 f - Jekel M. (s.13)
chemia
2 f - Polowczyk R. (s.210)
wychowanie fizyczne
2 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
2 f wf.dz. - Kubzdyl Ł. (sg2)
2 08:55-09:40 język angielski
2 f j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
2 f j.ang. gr. 2 - Górka M. (s.212)
historia
2 f - Jekel M. (s.13)
chemia
2 f - Polowczyk R. (s.210)
projekt edukacyjny-chemia
2 f - Polowczyk R. (s.210)
język niemiecki
2 f j.niem. p. - Witkowska A. (s.201c)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
2 f wf.dz. - Kubzdyl Ł. (sg2)
język angielski
2 f j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
2 f j.ang. gr. 2 - Górka M. (s.212)
projekt edukacyjny-biologia
2 f - Komorowski M. (s.13)
język angielski
2 f j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
2 f j.ang. gr. 2 - Górka M. (s.212)
matematyka
2 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
2 ef wł.chł - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
2 f wf.dz. - Kubzdyl Ł. (sg2)
biologia
2 f - Komorowski M. (s.10)
historia
2 f - Jekel M. (s.109)
geografia
2 f - Kubacki K. (s.15)
biologia
2 f - Komorowski M. (s.10)
5 11:40-12:25 chemia
2 f - Polowczyk R. (s.210)
biologia
2 f - Komorowski M. (s.10)
biologia
2 f - Komorowski M. (s.10)
matematyka
2 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
język polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
6 12:45-13:30 chemia
2 f - Polowczyk R. (s.210)
matematyka
2 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
fizyka
2 f - Pużanowski J. (s.109)
matematyka
2 f - Skrycka-Gryc L. (s.8)
język polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
7 13:40-14:25 język polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
zajęcia z wychowawcą
2 f - Polowczyk R. (s.209)
informatyka
2 f inf. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
informatyka
2 f inf. gr. 2 - Podleśny M. (s.105)
biologia
2 f - Komorowski M. (s.8)
geografia
2 f - Kubacki K. (s.15)
8 14:35-15:20 język polski
2 f - Marciniak S. (s.106)
język francuski
2 ef j.franc. - Wryk A. (s.207)
język niemiecki
2 ef j.niem -k - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
2 f j.niem. p. - Witkowska A. (s.202)
język francuski
2 ef j.franc. - Wryk A. (s.201c)
religia
2 ef rel. - Ślęzak M. (s.8)
9 15:30-16:15 podstawy przedsiębiorczości
2 f - Wojdyło W. (s.208)
religia
2 ef rel. - Ślęzak M. (s.8)

Klasa 3 Ga - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Klasa 3 Gb - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Klasa 3 Gc - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Klasa 3 Gd - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Klasa 3 Pa - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 Pa wf.chł. - Kubzdyl Ł. (sg1)
religia
3 Pabcd rel. - Maciejewski P. (s.1)
fizyka
3 Pa - Misch E. (s.110)
2 08:55-09:40 matematyka
3 Pa - Lewandowska V. (s.7)
religia
3 Pabcd rel. - Maciejewski P. (s.1)
biologia
3 Pa - Kolasińska T. (s.10)
matematyka
3 Pa - Lewandowska V. (s.7)
3 09:50-10:35 język niemiecki
3 Pa j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
3 Pa j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
język niemiecki
3 Pa j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
3 Pa j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
język angielski
3 Pa j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język angielski
3 Pa j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
język angielski
3 Pa j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język angielski
3 Pa j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
matematyka
3 Pa - Lewandowska V. (s.7)
4 10:45-11:30 matematyka
3 Pa - Lewandowska V. (s.7)
matematyka
3 Pa - Lewandowska V. (s.13)
chemia
3 Pa - Polowczyk R. (s.208)
język polski
3 Pa - Francuz A. (s.209)
matematyka
3 Pa - Lewandowska V. (s.7)
5 11:40-12:25 fizyka
3 Pa - Misch E. (s.110)
język polski
3 Pa - Francuz A. (s.209)
język polski
3 Pa - Francuz A. (s.209)
matematyka
3 Pa - Lewandowska V. (s.16)
fizyka
3 Pa - Misch E. (s.108)
6 12:45-13:30 historia
3 Pa - Dworecka V. (s.108)
język polski
3 Pa - Francuz A. (s.209)
fizyka
3 Pa - Misch E. (s.110)
fizyka
3 Pa - Misch E. (s.110)
projekt edukacyjny-fizyka
3 Pa - Misch E. (s.108)
7 13:40-14:25 język angielski
3 Pa j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język angielski
3 Pa j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
3 Pa wf.chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)
wychowanie fizyczne
3 Pac wf.dz - Kurek K. (sg1)
geografia
3 Pa - Kubacki K. (s.15)
historia
3 Pa - Dworecka V. (s.12)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
3 Pa wf.chł. - Kubzdyl Ł. (sg2)
wychowanie fizyczne
3 Pac wf.dz - Kurek K. (sg3)
informatyka
3 Pa inf. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
informatyka
3 Pa inf. gr. 2 - Podleśny M. (s.105)
zajęcia z wychowawcą
3 Pa - Misch E. (s.109)
9 15:30-16:15 podstawy przedsiębiorczości
3 Pa - Wojdyło W. (s.208)
wychowanie fizyczne
3 Pac wf.dz - Kurek K. (sg1)

Klasa 3 Pb - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 chemia
3 Pb - Framska E. (s.210)
religia
3 Pabcd rel. - Maciejewski P. (s.1)
biologia
3 Pb - Kolasińska T. (s.10)
język hiszpański
3 Pb j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
2 08:55-09:40 historia
3 Pb - Jekel M. (s.13)
religia
3 Pabcd rel. - Maciejewski P. (s.1)
matematyka
3 Pb - Zientek K. (s.8)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
3 09:50-10:35 język polski
3 Pb - Połeć R. (s.108)
matematyka
3 Pb - Zientek K. (s.7)
informatyka
3 Pb inf. gr. 2 - Kharlan N. (s.104)
język hiszpański
3 Pb j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
geografia
3 Pb - Kubacki K. (s.15)
wychowanie fizyczne
3 Pb wf.dz - Kurek K. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 Pbd wf.chł - Milewski P. (sg3)
4 10:45-11:30 język polski
3 Pb - Połeć R. (s.108)
matematyka
3 Pb - Zientek K. (s.7)
informatyka
3 Pb inf. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
język hiszpański
3 Pb j.hiszp. gr. 1 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
matematyka
3 Pb - Zientek K. (s.7)
wychowanie fizyczne
3 Pb wf.dz - Kurek K. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 Pbd wf.chł - Milewski P. (sg3)
5 11:40-12:25 geografia
3 Pb - Kubacki K. (s.15)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
matematyka
3 Pb - Zientek K. (s.8)
matematyka
3 Pb - Zientek K. (s.7)
zajęcia z wychowawcą
3 Pb - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
6 12:45-13:30 geografia
3 Pb - Kubacki K. (s.15)
fizyka
3 Pb - Pużanowski J. (s.110)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 1 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 2 - Staszak E. (s.201b)
wychowanie fizyczne
3 Pb wf.dz - Kurek K. (sg3)
wychowanie fizyczne
3 Pbd wf.chł - Milewski P. (sg4)
język polski
3 Pb - Połeć R. (s.8)
7 13:40-14:25 podstawy przedsiębiorczości
3 Pb - Wojdyło W. (s.208)
fizyka
3 Pb - Pużanowski J. (s.109)
projekt edukacyjny-geografia
3 Pb - Kubacki K. (s.15)
język polski
3 Pb - Połeć R. (s.8)
8 14:35-15:20 język hiszpański
3 Pb j.hiszp. gr. 2 - Bilicka-Jaranowska A. (s.204)
geografia
3 Pb - Kubacki K. (s.16)
historia
3 Pb - Jekel M. (s.13)
geografia
3 Pb - Kubacki K. (s.15)
9 15:30-16:15

Klasa 3 Pc - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 religia
3 Pabcd rel. - Maciejewski P. (s.1)
matematyka
3 Pc - Piechocki S. (s.16)
język niemiecki
3 Pc j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
język polski
3 Pc - Błaszczyk B. (s.109)
2 08:55-09:40 projekt edukacyjny-fizyka
3 Pc - Misch E. (s.110)
religia
3 Pabcd rel. - Maciejewski P. (s.1)
matematyka
3 Pc - Piechocki S. (s.16)
geografia
3 Pc - Kubacki K. (s.15)
język polski
3 Pc - Błaszczyk B. (s.109)
3 09:50-10:35 informatyka
3 Pc inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
3 Pc j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
historia
3 Pc - Raszyński M. (s.110)
fizyka
3 Pc - Misch E. (s.110)
biologia
3 Pc - Komorowski M. (s.12)
matematyka
3 Pc - Piechocki S. (s.16)
4 10:45-11:30 informatyka
3 Pc inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
3 Pc j.ang. gr. 2 - Sztukowska A. (s.202)
matematyka
3 Pc - Piechocki S. (s.16)
język niemiecki
3 Pc j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
3 Pc j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
fizyka
3 Pc - Misch E. (s.110)
matematyka
3 Pc - Piechocki S. (s.16)
5 11:40-12:25 matematyka
3 Pc - Piechocki S. (s.16)
informatyka
3 Pc inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
3 Pc j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
język polski
3 Pc - Błaszczyk B. (s.106)
fizyka
3 Pc - Misch E. (s.110)
informatyka
3 Pc inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
3 Pc j.ang. gr. 2 - Sztukowska A. (s.202)
6 12:45-13:30 język polski
3 Pc - Błaszczyk B. (s.209)
informatyka
3 Pc inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
3 Pc j.ang. gr. 2 - Sztukowska A. (s.202)
zajęcia z wychowawcą
3 Pc - Górka M. (s.209)
informatyka
3 Pc inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
język angielski
3 Pc j.ang. gr. 1 - Górka M. (s.212)
informatyka
3 Pc inf. gr. 1 - Jaborkhel A. (s.105)
7 13:40-14:25 podstawy przedsiębiorczości
3 Pc - Wojdyło W. (s.208)
wychowanie fizyczne
3 Pac wf.dz - Kurek K. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 Pc wf.chł - Milewski P. (sg3)
chemia
3 Pc - Framska E. (s.210)
informatyka
3 Pc inf. gr. 2 - Jaborkhel A. (s.105)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
3 Pac wf.dz - Kurek K. (sg3)
wychowanie fizyczne
3 Pc wf.chł - Milewski P. (sg1)
historia
3 Pc - Raszyński M. (s.13)
9 15:30-16:15 język niemiecki
3 Pc j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
wychowanie fizyczne
3 Pac wf.dz - Kurek K. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 Pc wf.chł - Milewski P. (sg3)

Klasa 3 Pd - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język angielski
3 Pd j.ang. gr. 2 - Sztukowska A. (s.202)
religia
3 Pabcd rel. - Maciejewski P. (s.1)
matematyka
3 Pd - Skrycka-Gryc L. (s.7)
chemia
3 Pd - Polowczyk R. (s.210)
2 08:55-09:40 chemia
3 Pd - Polowczyk R. (s.210)
religia
3 Pabcd rel. - Maciejewski P. (s.1)
matematyka
3 Pd - Skrycka-Gryc L. (s.7)
fizyka
3 Pd - Pużanowski J. (s.110)
chemia
3 Pd - Polowczyk R. (s.210)
3 09:50-10:35 chemia
3 Pd - Polowczyk R. (s.210)
język polski
3 Pd - Marciniak S. (s.109)
chemia
3 Pd - Polowczyk R. (s.208)
informatyka
3 Pd inf. gr. 1 - Kharlan N. (s.104)
język niemiecki
3 Pd j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
wychowanie fizyczne
3 Pbd wf.chł - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
3 Pd wf.dz - Pankowska L. (sg2)
4 10:45-11:30 historia
3 Pd - Raszyński M. (s.15)
język niemiecki
3 Pd j.niem. gr. 1 - Baron-Grzesiak J. (s.201a)
język niemiecki
3 Pd j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
biologia
3 Pd - Komorowski M. (s.13)
informatyka
3 Pd inf. gr. 2 - Kharlan N. (s.104)
język niemiecki
3 Pd j.niem. gr. 2 - Wilk K. (s.203)
wychowanie fizyczne
3 Pbd wf.chł - Milewski P. (sg3)
wychowanie fizyczne
3 Pd wf.dz - Pankowska L. (sg2)
5 11:40-12:25 język polski
3 Pd - Marciniak S. (s.106)
historia
3 Pd - Raszyński M. (s.12)
język polski
3 Pd - Marciniak S. (s.108)
geografia
3 Pd - Kubacki K. (s.15)
fizyka
3 Pd - Pużanowski J. (s.110)
6 12:45-13:30 język polski
3 Pd - Marciniak S. (s.106)
biologia
3 Pd - Komorowski M. (s.10)
biologia
3 Pd - Komorowski M. (s.10)
wychowanie fizyczne
3 Pbd wf.chł - Milewski P. (sg4)
wychowanie fizyczne
3 Pd wf.dz - Pankowska L. (sg1)
biologia
3 Pd - Komorowski M. (s.10)
7 13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
3 Pd - Komorowski M. (s.12)
matematyka
3 Pd - Skrycka-Gryc L. (s.8)
język angielski
3 Pd j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język angielski
3 Pd j.ang. gr. 2 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
3 Pd j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
język angielski
3 Pd j.ang. gr. 2 - Sztukowska A. (s.202)
język angielski
3 Pd j.ang. gr. 1 - Oliwa A. (s.201c)
8 14:35-15:20 podstawy przedsiębiorczości
3 Pd - Wojdyło W. (s.208)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Baron-Grzesiak Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 ef j.niem -k (s.201a)
język niemiecki
1 c j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
2 a j.niem. gr. 2 (s.201a)
język niemiecki
2 a j.niem. gr. 2 (s.201a)
2 08:55-09:40 język niemiecki
1 e j.niem. k. (s.201a)
język niemiecki
2 a j.niem. gr. 1 (s.201a)
3 09:50-10:35 język niemiecki
3 Pa j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
3 Pa j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
3 Pd j.niem. gr. 1 (s.201a)
4 10:45-11:30 język niemiecki
3 Pd j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
3 Pc j.niem. gr. 1 (s.201a)
zajęcia z wychowawcą
2 a (s.106)
5 11:40-12:25 język niemiecki
1 c j.niem. gr. 1 (s.201a)
6 12:45-13:30 język niemiecki
1 e j.niem. k. (s.201a)
7 13:40-14:25 język niemiecki
2 a j.niem. gr. 1 (s.201a)
8 14:35-15:20 język niemiecki
2 ef j.niem -k (s.201a)
9 15:30-16:15 język niemiecki
3 Pc j.niem. gr. 1 (s.201a)

Nauczyciel Bilicka-Jaranowska Alicja - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język hiszpański
1 d j.hiszp. gr. 1 (s.204)
język hiszpański
2 b j.hiszp. gr. 1 (s.204)
język hiszpański
3 Pb j.hiszp. gr. 1 (s.204)
2 08:55-09:40 język hiszpański
2 b j.hiszp. gr. 2 (s.204)
3 09:50-10:35 język hiszpański
2 b j.hiszp. gr. 1 (s.204)
język hiszpański
3 Pb j.hiszp. gr. 2 (s.204)
język hiszpański
1 b j.hiszp. gr. 2 (s.204)
4 10:45-11:30 język hiszpański
1 b j.hiszp. gr. 1 (s.204)
język hiszpański
3 Pb j.hiszp. gr. 1 (s.204)
język hiszpański
1 d j.hiszp. gr. 1 (s.204)
5 11:40-12:25 język hiszpański
1 d j.hiszp. gr. 2 (s.204)
zajęcia z wychowawcą
3 Pb (s.204)
6 12:45-13:30 język hiszpański
2 b j.hiszp. gr. 2 (s.204)
7 13:40-14:25 język hiszpański
2 d j.hiszp. (s.204)
język hiszpański
1 d j.hiszp. gr. 2 (s.204)
8 14:35-15:20 język hiszpański
3 Pb j.hiszp. gr. 2 (s.204)
język hiszpański
2 d j.hiszp. (s.204)
język hiszpański
1 b j.hiszp. gr. 1 (s.201a)
9 15:30-16:15 język hiszpański
1 b j.hiszp. gr. 2 (s.204)

Nauczyciel Błaszczyk Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
2 d (s.209)
język polski
1 d (s.106)
język polski
3 Pc (s.109)
2 08:55-09:40 język polski
1 d (s.209)
język polski
1 d (s.106)
język polski
3 Pc (s.109)
3 09:50-10:35 język polski
1 d (s.209)
język polski
2 d (s.109)
język polski
1 d (s.109)
4 10:45-11:30 język polski
2 d (s.209)
język polski
2 d (s.109)
5 11:40-12:25 język polski
2 d (s.209)
język polski
3 Pc (s.106)
język polski
2 d (s.109)
6 12:45-13:30 język polski
3 Pc (s.209)
język polski
2 d (s.106)
język polski
2 d (s.109)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Donat-Bernard Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 geografia
1 e (s.208)
3 09:50-10:35 geografia
2 a (s.208)
geografia
1 f (s.208)
4 10:45-11:30 geografia
1 d (s.208)
5 11:40-12:25 geografia
1 c (s.208)
geografia
2 c (s.208)
6 12:45-13:30 geografia
2 c (s.208)
geografia
1 a (s.208)
7 13:40-14:25 geografia
2 a (s.208)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Dworecka Violetta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 historia
2 c (s.8)
3 09:50-10:35 historia
1 a (s.8)
4 10:45-11:30 historia
2 b (s.12)
zajęcia z wychowawcą
1 d (s.12)
wiedza o społeczeństwie
1 a (s.12)
historia
2 a (s.12)
5 11:40-12:25 historia
2 a (s.12)
wiedza o społeczeństwie
2 c (s.12)
6 12:45-13:30 historia
3 Pa (s.108)
wiedza o społeczeństwie
2 a (s.12)
historia
2 c (s.12)
historia
1 a (s.12)
7 13:40-14:25 wiedza o społeczeństwie
1 d (s.108)
historia
2 b (s.12)
historia
3 Pa (s.12)
8 14:35-15:20 wiedza o społeczeństwie
2 b (s.108)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Framska Ewelina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 chemia
3 Pb (s.210)
chemia
2 c (s.208)
2 08:55-09:40 chemia
2 a (s.208)
chemia
2 d (s.208)
chemia
2 d (s.208)
3 09:50-10:35 chemia
1 e (s.208)
chemia
2 b (s.210)
4 10:45-11:30 zajęcia z wychowawcą
1 f (s.210)
chemia
1 b (s.210)
5 11:40-12:25 chemia
2 b (s.208)
chemia
1 f (s.210)
chemia
1 f (s.210)
chemia
2 a (s.208)
6 12:45-13:30 chemia
1 d (s.210)
chemia
1 f (s.210)
chemia
2 c (s.208)
7 13:40-14:25 chemia
1 e (s.210)
chemia
3 Pc (s.210)
chemia
1 a (s.208)
8 14:35-15:20 chemia
1 e (s.210)
chemia
1 c (s.210)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Francuz Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język polski
1 a (s.209)
język polski
1 a (s.209)
2 08:55-09:40 język polski
1 a (s.209)
3 09:50-10:35 język polski
2 a (s.209)
język polski
1 e (s.209)
język polski
1 a (s.209)
4 10:45-11:30 język polski
1 e (s.209)
język polski
2 a (s.209)
język polski
3 Pa (s.209)
język polski
1 e (s.209)
5 11:40-12:25 język polski
3 Pa (s.209)
język polski
3 Pa (s.209)
język polski
2 a (s.209)
język polski
1 e (s.209)
6 12:45-13:30 język polski
3 Pa (s.209)
język polski
2 a (s.209)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Górka Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język angielski
2 f j.ang. gr. 2 (s.212)
język angielski
2 d j.ang. gr. 1 (s.212)
3 09:50-10:35 język angielski
3 Pc j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
2 f j.ang. gr. 2 (s.212)
język angielski
2 f j.ang. gr. 2 (s.212)
język angielski
1 f j.ang. gr. 1 (s.212)
4 10:45-11:30 język angielski
2 a j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
1 a j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
2 d j.ang. gr. 1 (s.212)
5 11:40-12:25 język angielski
1 f j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
3 Pc j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
1 d j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
1 d j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
1 a j.ang. gr. 1 (s.212)
6 12:45-13:30 język angielski
1 d j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
2 a j.ang. gr. 1 (s.212)
zajęcia z wychowawcą
3 Pc (s.209)
język angielski
3 Pc j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
2 a j.ang. gr. 1 (s.212)
7 13:40-14:25 język angielski
1 f j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
1 a j.ang. gr. 1 (s.212)
8 14:35-15:20 język angielski
2 d j.ang. gr. 1 (s.212)
język angielski
1 d j.ang. gr. 1 (s.212)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Jaborkhel Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 informatyka
2 c inf. gr. 1 (s.105)
2 08:55-09:40 informatyka
2 c inf. gr. 1 (s.105)
3 09:50-10:35 informatyka
3 Pc inf. gr. 2 (s.105)
informatyka
2 c inf. gr. 2 (s.105)
4 10:45-11:30 informatyka
3 Pc inf. gr. 1 (s.105)
informatyka
1 c inf. gr. 1 (s.105)
informatyka
2 c inf. gr. 1 (s.105)
5 11:40-12:25 informatyka
2 c inf. gr. 2 (s.105)
informatyka
3 Pc inf. gr. 2 (s.105)
informatyka
1 c inf. gr. 1 (s.105)
informatyka
3 Pc inf. gr. 1 (s.105)
6 12:45-13:30 informatyka
3 Pc inf. gr. 1 (s.105)
informatyka
3 Pc inf. gr. 2 (s.105)
informatyka
3 Pc inf. gr. 1 (s.105)
7 13:40-14:25 projekt edukacyjny-informatyka
2 c proj.ed-inf. gr.1 (s.105) Lekcja zapisana dla dni: 2021-09-14, 2021-09-28, 2021-10-12, 2021-10-26, 2021-11-09, 2021-11-23, 2021-12-07, 2021-12-21, 2022-01-04, 2022-01-18, 2022-02-01, 2022-02-15, 2022-03-01, 2022-03-15, 2022-03-29, 2022-04-12, 2022-04-26, 2022-05-10, 2022-05-24, 2022-06-07, 2022-06-21,
projekt edukacyjny-informatyka
2 c proj.ed-inf. gr.2 (s.105) Lekcja zapisana dla dni: 2021-09-07, 2021-09-21, 2021-10-05, 2021-10-19, 2021-11-02, 2021-11-16, 2021-11-30, 2021-12-14, 2021-12-28, 2022-01-11, 2022-01-25, 2022-02-08, 2022-02-22, 2022-03-08, 2022-03-22, 2022-04-05, 2022-04-19, 2022-05-03, 2022-05-17, 2022-05-31, 2022-06-14,
informatyka
3 Pc inf. gr. 2 (s.105)
8 14:35-15:20 projekt edukacyjny-informatyka
2 c proj.ed-inf. gr.1 (s.105) Lekcja zapisana dla dni: 2021-09-14, 2021-09-28, 2021-10-12, 2021-10-26, 2021-11-09, 2021-11-23, 2021-12-07, 2021-12-21, 2022-01-04, 2022-01-18, 2022-02-01, 2022-02-15, 2022-03-01, 2022-03-15, 2022-03-29, 2022-04-12, 2022-04-26, 2022-05-10, 2022-05-24, 2022-06-07, 2022-06-21,
projekt edukacyjny-informatyka
2 c proj.ed-inf. gr.2 (s.105) Lekcja zapisana dla dni: 2021-09-07, 2021-09-21, 2021-10-05, 2021-10-19, 2021-11-02, 2021-11-16, 2021-11-30, 2021-12-14, 2021-12-28, 2022-01-11, 2022-01-25, 2022-02-08, 2022-02-22, 2022-03-08, 2022-03-22, 2022-04-05, 2022-04-19, 2022-05-03, 2022-05-17, 2022-05-31, 2022-06-14,
informatyka
2 c inf. gr. 2 (s.105)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Jankiewicz Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 plastyka
1 b (s.8)
2 08:55-09:40 plastyka
1 a (s.8)
plastyka
1 f (s.109)
3 09:50-10:35 plastyka
1 d (s.108)
4 10:45-11:30 plastyka
1 e (s.8)
plastyka
1 c (s.108)
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Jekel Marek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 wiedza o społeczeństwie
2 f (s.13)
wiedza o społeczeństwie
2 d (s.13)
2 08:55-09:40 historia
3 Pb (s.13)
historia
2 f (s.13)
historia
1 d (s.13)
3 09:50-10:35 historia
1 c (s.13)
historia
1 c (s.13)
historia
1 f (s.109)
historia
2 d (s.13)
4 10:45-11:30 historia
1 d (s.13)
historia
2 f (s.109)
historia
1 f (s.13)
5 11:40-12:25 historia
2 d (s.13)
wiedza o społeczeństwie
1 f (s.13)
6 12:45-13:30 historia
1 d (s.13)
7 13:40-14:25 historia
2 d (s.13)
wiedza o społeczeństwie
1 c (s.12)
8 14:35-15:20 historia
3 Pb (s.13)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Kharlan Nadiia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 informatyka
1 e inf. gr. 2 (s.104)
informatyka
2 a inf. gr. 2 (s.104)
2 08:55-09:40 informatyka
1 a inf. gr.1 (s.104)
informatyka
2 a inf. gr. 1 (s.104)
3 09:50-10:35 informatyka
1 f inf. gr. 1 (s.104)
informatyka
3 Pb inf. gr. 2 (s.104)
informatyka
3 Pd inf. gr. 1 (s.104)
informatyka
1 b inf. gr.2 (s.104)
4 10:45-11:30 informatyka
1 c inf. gr. 2 (s.104)
informatyka
3 Pb inf. gr. 1 (s.104)
informatyka
3 Pd inf. gr. 2 (s.104)
informatyka
1 d inf. gr. 1 (s.104)
5 11:40-12:25 informatyka
2 b inform. gr. 1 (s.104)
informatyka
2 d inf. gr. 1 (s.104)
informatyka
1 c inf. gr. 2 (s.104)
6 12:45-13:30 informatyka
2 e inf. gr. 1 (s.104)
7 13:40-14:25 informatyka
2 f inf. gr. 1 (s.104)
8 14:35-15:20 informatyka
3 Pa inf. gr. 1 (s.104)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Klimek Agnieszka - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Kolasińska Teresa - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 biologia
3 Pb (s.10)
biologia
1 e (s.10)
2 08:55-09:40 biologia
2 e (s.10)
biologia
1 e (s.12)
biologia
3 Pa (s.10)
biologia
2 e (s.10)
3 09:50-10:35 biologia
2 d (s.10)
biologia
2 e (s.12)
biologia
1 c (s.10)
biologia
2 e (s.10)
4 10:45-11:30 biologia
1 a (s.10)
5 11:40-12:25 biologia
1 e (s.10)
biologia
2 e (s.16)
6 12:45-13:30 projekt edukacyjny-biologia
2 e (s.10)
biologia
2 b (s.16)
biologia
2 d (s.10)
7 13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
1 e (s.10)
biologia
2 b (s.10)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Komorowski Mikołaj - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 biologia
1 f (s.10)
biologia
2 c (s.12)
3 09:50-10:35 biologia
2 c (s.10)
projekt edukacyjny-biologia
2 f (s.13)
biologia
3 Pc (s.12)
biologia
2 a (s.12)
4 10:45-11:30 biologia
2 f (s.10)
biologia
3 Pd (s.13)
biologia
2 f (s.10)
5 11:40-12:25 biologia
2 f (s.10)
biologia
2 f (s.10)
biologia
1 b (s.10)
6 12:45-13:30 biologia
3 Pd (s.10)
biologia
3 Pd (s.10)
biologia
3 Pd (s.10)
7 13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
3 Pd (s.12)
biologia
1 d (s.1)
biologia
1 f (s.10)
biologia
2 f (s.8)
8 14:35-15:20 biologia
1 f (s.13)
biologia
2 a (s.10)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Kordus Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30 analiza i interpretacja tekstów kultury
2 d (s.106)
5 11:40-12:25 analiza i interpretacja tekstów kultury
1 d (s.106)
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25 edukacja medialna i filmowa
2 d (s.106)
8 14:35-15:20 edukacja medialna i filmowa
2 d (s.106)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Kubacki Krzysztof - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 geografia
2 d (s.15)
2 08:55-09:40 geografia
2 e (s.15)
geografia
3 Pc (s.15)
3 09:50-10:35 zajęcia z wychowawcą
1 b (s.15)
geografia
2 e (s.15)
geografia
3 Pb (s.15)
projekt edukacyjny-geografia
2 b (s.15)
4 10:45-11:30 geografia
2 b (s.15)
geografia
2 b (s.15)
geografia
2 f (s.15)
projekt edukacyjny-geografia
2 b (s.15)
5 11:40-12:25 geografia
3 Pb (s.15)
geografia
2 d (s.15)
geografia
2 b (s.15)
geografia
3 Pd (s.15)
geografia
2 b (s.15)
6 12:45-13:30 geografia
3 Pb (s.15)
geografia
2 b (s.15)
geografia
1 b (s.15)
geografia
1 b (s.15)
7 13:40-14:25 geografia
1 b (s.15)
geografia
3 Pa (s.15)
projekt edukacyjny-geografia
3 Pb (s.15)
geografia
2 f (s.15)
8 14:35-15:20 geografia
3 Pb (s.16)
geografia
3 Pb (s.15)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Kubzdyl Łukasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 Pa wf.chł. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 f wf.dz. (sg2)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 a wf. chł (sg1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 f wf.dz. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 a wf. chł (sg1)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
2 f wf.dz. (sg2)
wychowanie fizyczne
2 c wf. chł. (sg2)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
1 a wf. chł (sg3)
wychowanie fizyczne
2 c wf. chł. (sg2)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
2 bd wf. chł. (sg3)
wychowanie fizyczne
1 bd wf. chł. (sg1)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 bd wf. chł. (sg3)
wychowanie fizyczne
3 Pa wf.chł. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 bd wf. chł. (sg2)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 bd wf. chł. (sg2)
wychowanie fizyczne
3 Pa wf.chł. (sg2)
wychowanie fizyczne
2 c wf. chł. (sg1)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
2 bd wf. chł. (sg2)

Nauczyciel Kurek Karolina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 b wf. dz (sg1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 e wf. dz. (sg1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 b wf. dz (sg3)
wychowanie fizyczne
3 Pb wf.dz (sg1)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
2 ac wf. dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 e wf. dz. (sg2)
wychowanie fizyczne
3 Pb wf.dz (sg1)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
2 ac wf. dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 e wf. dz. (sg1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
2 b wf. dz (sg2)
wychowanie fizyczne
1 b wf. dz (sg3)
wychowanie fizyczne
3 Pb wf.dz (sg3)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 b wf. dz (sg1)
wychowanie fizyczne
3 Pac wf.dz (sg1)
wychowanie fizyczne
1 b wf. dz (sg3)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
3 Pac wf.dz (sg3)
wychowanie fizyczne
2 ac wf. dz. (sg2)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
3 Pac wf.dz (sg1)

Nauczyciel Kwiatkowska Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język polski
2 e (s.108)
2 08:55-09:40 język polski
2 e (s.108)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30 język polski
2 e (s.207)
7 13:40-14:25 język polski
2 e (s.207)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Lewandowska Violetta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 matematyka
3 Pa (s.7)
matematyka
3 Pa (s.7)
3 09:50-10:35 matematyka
2 a (s.7)
matematyka
2 a (s.7)
matematyka
3 Pa (s.7)
4 10:45-11:30 matematyka
3 Pa (s.7)
matematyka
3 Pa (s.13)
matematyka
1 c (s.16)
matematyka
3 Pa (s.7)
5 11:40-12:25 matematyka
2 a (s.7)
matematyka
3 Pa (s.16)
matematyka
1 c (s.7)
6 12:45-13:30 matematyka
1 c (s.7)
zajęcia z wychowawcą
1 c (s.7)
matematyka
1 c (s.7)
7 13:40-14:25 matematyka
2 a (s.7)
matematyka
2 a (s.7)
8 14:35-15:20 matematyka
2 a (s.7)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Maciejewski Paweł - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 religia
1 e rel. (s.15)
religia
3 Pabcd rel. (s.1)
religia
1 c rel. (s.15)
2 08:55-09:40 religia
1 e rel. (s.15)
religia
3 Pabcd rel. (s.1)
religia
1 c rel. (s.15)
3 09:50-10:35 religia
1 f rel. (s.16)
religia
1 d rel. (s.1)
4 10:45-11:30 religia
1 f rel. (s.16)
religia
1 d rel. (s.1)
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30 religia
2 a rel. (s.7)
7 13:40-14:25 religia
2 a rel. (s.7)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Marciniak Sylwia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język polski
1 b (s.106)
3 09:50-10:35 język polski
1 b (s.106)
język polski
3 Pd (s.109)
4 10:45-11:30 język polski
1 b (s.109)
5 11:40-12:25 język polski
3 Pd (s.106)
język polski
1 b (s.109)
język polski
3 Pd (s.108)
język polski
2 f (s.106)
6 12:45-13:30 język polski
3 Pd (s.106)
język polski
2 c (s.108)
język polski
2 f (s.106)
7 13:40-14:25 język polski
2 f (s.106)
język polski
2 c (s.108)
język polski
2 c (s.106)
8 14:35-15:20 język polski
2 f (s.106)
język polski
2 c (s.106)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Milewski Przemysław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 ef wł.chł (sg3)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 c wf. chł. (sg3)
wychowanie fizyczne
1 ef wł.chł (sg3)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 ef wł.chł (sg3)
wychowanie fizyczne
1 c wf. chł. (sg4)
wychowanie fizyczne
3 Pbd wf.chł (sg3)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
2 ef wł.chł (sg3)
wychowanie fizyczne
2 a wf. chł. (sg3)
wychowanie fizyczne
1 ef wł.chł (sg3)
wychowanie fizyczne
3 Pbd wf.chł (sg3)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
1 c wf. chł. (sg1)
wychowanie fizyczne
2 a wf. chł. (sg3)
wychowanie fizyczne
1 ef wł.chł (sg4)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 Pbd wf.chł (sg4)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
3 Pc wf.chł (sg3)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
3 Pc wf.chł (sg1)
wychowanie fizyczne
2 a wf. chł. (sg3)
9 15:30-16:15 wychowanie fizyczne
3 Pc wf.chł (sg3)

Nauczyciel Misch Emilia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 fizyka
2 a (s.110)
projekt edukacyjny-fizyka
2 a (s.110)
fizyka
3 Pa (s.110)
fizyka
2 a (s.110)
2 08:55-09:40 projekt edukacyjny-fizyka
3 Pc (s.110)
projekt edukacyjny-fizyka
2 a (s.110)
fizyka
2 a (s.110)
fizyka
2 a (s.110)
3 09:50-10:35 fizyka
3 Pc (s.110)
fizyka
1 c (s.110)
4 10:45-11:30 fizyka
1 c (s.109)
fizyka
2 c (s.110)
fizyka
3 Pc (s.110)
5 11:40-12:25 fizyka
3 Pa (s.110)
fizyka
2 c (s.110)
fizyka
3 Pc (s.110)
fizyka
3 Pa (s.108)
6 12:45-13:30 fizyka
3 Pa (s.110)
fizyka
3 Pa (s.110)
projekt edukacyjny-fizyka
3 Pa (s.108)
7 13:40-14:25 fizyka
1 c (s.110)
fizyka
2 c (s.109)
8 14:35-15:20 zajęcia z wychowawcą
3 Pa (s.109)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Nowak Justyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 matematyka
2 b (s.1)
matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 b (s.1)
2 08:55-09:40 matematyka
2 b (s.1)
matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 b (s.1)
3 09:50-10:35 matematyka
2 c (s.1)
zajęcia z wychowawcą
1 a (s.1)
matematyka
2 b (s.1)
4 10:45-11:30 matematyka
2 c (s.1)
matematyka
2 b (s.1)
5 11:40-12:25 matematyka
1 a (s.1)
matematyka
1 a (s.1)
6 12:45-13:30 matematyka
1 a (s.1)
matematyka
1 a (s.1)
7 13:40-14:25 matematyka
1 a (s.1)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Oliwa Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język angielski
2 b j.ang. gr. 2 (s.201c)
2 08:55-09:40 język angielski
2 b j.ang. gr. 1 (s.201c)
zajęcia z wychowawcą
2 b (s.207)
3 09:50-10:35 język angielski
3 Pa j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
3 Pa j.ang. gr. 1 (s.201c)
4 10:45-11:30 język angielski
1 b j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
1 b j.ang. gr. 1 (s.201c)
5 11:40-12:25 język angielski
2 b j.ang. gr. 2 (s.201c)
język angielski
1 d j.ang. gr. 2 (s.201c)
język angielski
1 d j.ang. gr. 2 (s.201c)
język angielski
1 b j.ang. gr. 1 (s.201c)
6 12:45-13:30 język angielski
1 d j.ang. gr. 2 (s.201c)
język angielski
2 b j.ang. gr. 1 (s.201c)
7 13:40-14:25 język angielski
3 Pa j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
2 b j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
3 Pd j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
3 Pd j.ang. gr. 1 (s.201c)
język angielski
3 Pd j.ang. gr. 1 (s.201c)
8 14:35-15:20 język angielski
1 d j.ang. gr. 2 (s.201c)
język angielski
2 b j.ang. gr. 2 (s.201c)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Pankowska Lidia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 d wf. dz. (sg2)
wychowanie fizyczne
2 e wf. dz. (sg1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 ac wf. dz. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 f wf.dz. (sg2)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 e wf. dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 ac wf. dz. (sg2)
wychowanie fizyczne
3 Pd wf.dz (sg2)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
2 e wf. dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 f wf.dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
3 Pd wf.dz (sg2)
5 11:40-12:25 wychowanie fizyczne
1 ac wf. dz. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 f wf.dz. (sg2)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
2 d wf. dz. (sg1)
wychowanie fizyczne
1 d wf. dz. (sg2)
wychowanie fizyczne
3 Pd wf.dz (sg1)
7 13:40-14:25 wychowanie fizyczne
2 d wf. dz. (sg2)
wychowanie fizyczne
1 d wf. dz. (sg1)
8 14:35-15:20 wychowanie fizyczne
1 d wf. dz. (sg3)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Piechocki Sławomir - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 matematyka
3 Pc (s.16)
matematyka
1 b (s.16)
2 08:55-09:40 matematyka
2 d (s.16)
matematyka
3 Pc (s.16)
matematyka
1 b (s.16)
3 09:50-10:35 matematyka
2 d (s.16)
matematyka
2 d (s.16)
matematyka
3 Pc (s.16)
4 10:45-11:30 matematyka
3 Pc (s.16)
matematyka
2 d (s.16)
matematyka
3 Pc (s.16)
5 11:40-12:25 matematyka
3 Pc (s.16)
6 12:45-13:30 matematyka
1 f (s.16)
matematyka
1 f (s.16)
7 13:40-14:25 matematyka
1 f (s.16)
matematyka
1 b (s.16)
matematyka
1 b (s.16)
8 14:35-15:20 matematyka
1 b (s.16)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Podleśny Mikołaj - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 informatyka
1 e inf. gr. 1 (s.105)
2 08:55-09:40 informatyka
1 a inf. gr.2 (s.105)
3 09:50-10:35 informatyka
2 b inform. gr. 2 (s.104)
informatyka
1 f inf. gr. 2 (s.105)
4 10:45-11:30 informatyka
1 b inf. gr.1 (s.104)
5 11:40-12:25 informatyka
1 d inf. gr. 2 (s.104)
informatyka
2 d inf. gr. 2 (s.105)
6 12:45-13:30 informatyka
2 e inf. gr. 2 (s.105)
7 13:40-14:25 informatyka
2 f inf. gr. 2 (s.105)
8 14:35-15:20 informatyka
3 Pa inf. gr. 2 (s.105)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Polowczyk Rafał - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 chemia
2 f (s.210)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 c (s.204)
chemia
3 Pd (s.210)
2 08:55-09:40 chemia
3 Pd (s.210)
chemia
2 f (s.210)
projekt edukacyjny-chemia
2 f (s.210)
chemia
3 Pd (s.210)
3 09:50-10:35 chemia
3 Pd (s.210)
chemia
3 Pd (s.208)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 d (s.204)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 e (s.210)
4 10:45-11:30 chemia
3 Pa (s.208)
5 11:40-12:25 chemia
2 f (s.210)
chemia
2 e (s.210)
6 12:45-13:30 chemia
2 f (s.210)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 b (s.204)
chemia
2 e (s.210)
7 13:40-14:25 chemia
2 e (s.210)
zajęcia z wychowawcą
2 f (s.209)
projekt edukacyjny-chemia
2 e (s.210)
8 14:35-15:20 chemia
2 e (s.210)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 f (s.210)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 a (s.204)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Połeć Róża - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język polski
1 c (s.108)
język polski
1 f (s.108)
język polski
1 f (s.108)
2 08:55-09:40 język polski
1 c (s.108)
język polski
2 b (s.108)
język polski
1 f (s.108)
3 09:50-10:35 język polski
3 Pb (s.108)
język polski
2 b (s.108)
4 10:45-11:30 język polski
3 Pb (s.108)
język polski
1 f (s.108)
5 11:40-12:25 język polski
2 b (s.108)
6 12:45-13:30 język polski
2 b (s.108)
język polski
3 Pb (s.8)
7 13:40-14:25 język polski
1 c (s.108)
język polski
3 Pb (s.8)
8 14:35-15:20 język polski
1 c (s.108)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Pużanowski Jan - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 fizyka
2 b (s.110)
2 08:55-09:40 fizyka
2 d (s.109)
fizyka
3 Pd (s.110)
3 09:50-10:35 fizyka
1 a (s.110)
4 10:45-11:30 fizyka
1 a (s.110)
fizyka
1 a (s.110)
5 11:40-12:25 fizyka
1 b (s.109)
fizyka
3 Pd (s.110)
6 12:45-13:30 fizyka
1 e (s.110)
fizyka
3 Pb (s.110)
fizyka
2 f (s.109)
fizyka
1 d (s.110)
7 13:40-14:25 fizyka
2 e (s.110)
fizyka
3 Pb (s.109)
8 14:35-15:20 fizyka
1 f (s.110)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Raszyński Mateusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 historia
3 Pc (s.110)
4 10:45-11:30 historia
3 Pd (s.15)
5 11:40-12:25 historia
1 b (s.13)
historia
3 Pd (s.12)
wiedza o społeczeństwie
1 e (s.13)
6 12:45-13:30 historia
1 b (s.13)
historia
2 e (s.12)
historia
1 e (s.13)
historia
1 e (s.13)
7 13:40-14:25 historia
2 e (s.13)
wiedza o społeczeństwie
1 b (s.13)
8 14:35-15:20 historia
3 Pc (s.13)
wiedza o społeczeństwie
2 e (s.13)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Skrycka-Gryc Liliana - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 matematyka
3 Pd (s.7)
matematyka
1 d (s.8)
2 08:55-09:40 matematyka
3 Pd (s.7)
matematyka
1 d (s.8)
matematyka
2 e (s.8)
3 09:50-10:35 matematyka
2 f (s.8)
4 10:45-11:30 matematyka
2 e (s.8)
matematyka
2 e (s.8)
zajęcia z wychowawcą
2 e (s.8)
5 11:40-12:25 matematyka
2 e (s.8)
matematyka
2 f (s.8)
matematyka
1 d (s.8)
6 12:45-13:30 matematyka
2 f (s.8)
matematyka
2 f (s.8)
7 13:40-14:25 matematyka
3 Pd (s.8)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Staszak Ewa - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język angielski
1 e j.ang. gr. 2 (s.201b)
2 08:55-09:40 język angielski
2 d j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 2 (s.201b)
3 09:50-10:35 język angielski
1 e j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
3 Pa j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
3 Pa j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
1 f j.ang. gr. 2 (s.201b)
4 10:45-11:30 język angielski
2 a j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
1 b j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
1 b j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
2 d j.ang. gr. 2 (s.201b)
5 11:40-12:25 język angielski
1 f j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
1 b j.ang. gr. 2 (s.201b)
6 12:45-13:30 język angielski
2 a j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
2 a j.ang. gr. 2 (s.201b)
7 13:40-14:25 język angielski
3 Pa j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
1 f j.ang. gr. 2 (s.201b)
język angielski
1 e j.ang. gr. 2 (s.201b)
8 14:35-15:20 język angielski
2 d j.ang. gr. 2 (s.201b)
9 15:30-16:15

Nauczyciel Sztukowska Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język angielski
3 Pd j.ang. gr. 2 (s.202)
język angielski
2 c j.ang. gr. 1 (s.202)
2 08:55-09:40 język angielski
2 f j.ang. gr. 1 (s.202)
język angielski
1 c j.ang. gr. 2 (s.202)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 1 (s.202)
3 09:50-10:35 język angielski
2 f j.ang. gr. 1 (s.202)
język angielski
2 c j.ang. gr. 1 (s.202)
język angielski
2 f j.ang. gr. 1 (s.202)
język angielski
2 e j.ang. gr. 1 (s.202)
4 10:45-11:30 język angielski
3 Pc j.ang. gr. 2 (s.202)
język angielski
2 e j.ang. gr. 1 (s.202)
język angielski
2 c j.ang. gr. 1 (s.202)
język angielski
1 c j.ang. gr. 2 (s.202)
5 11:40-12:25 język angielski
3 Pb j.ang. gr. 1 (s.202)
język angielski
2 e j.ang. gr. 1 (s.202)
język angielski
3 Pc j.ang. gr. 2 (s.202)
6 12:45-13:30 język angielski
3 Pc j.ang. gr. 2 (s.202)
język angielski
3 Pb j.ang. gr. 1 (s.202)
język angielski
1 c j.ang. gr. 2 (s.202)
7 13:40-14:25 język angielski
3 Pd j.ang. gr. 2 (s.202)
język angielski
3 Pd j.ang. gr. 2 (s.202)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Ślęzak Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 religia
1 b rel. (s.12)
3 09:50-10:35 religia
1 b rel. (s.12)
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30 religia
1 a rel. (s.13)
7 13:40-14:25 religia
2 c rel. (s.8)
religia
1 a rel. (s.13)
religia
2 bd rel. (s.1)
8 14:35-15:20 religia
2 c rel. (s.8)
religia
2 ef rel. (s.8)
religia
2 bd rel. (s.1)
9 15:30-16:15 religia
2 ef rel. (s.8)

Nauczyciel Wilk Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
1 a j.niem. gr. 2 (s.203)
język niemiecki
3 Pc j.niem. gr. 2 (s.203)
język niemiecki
1 f j.niem. k. (s.203)
2 08:55-09:40 język niemiecki
2 c j.niem. gr. 2 (s.203)
3 09:50-10:35 język niemiecki
3 Pa j.niem. gr. 2 (s.203)
język niemiecki
3 Pa j.niem. gr. 2 (s.203)
zajęcia z wychowawcą
2 c (s.106)
język niemiecki
2 c j.niem. gr. 1 (s.203)
4 10:45-11:30 język niemiecki
3 Pd j.niem. gr. 2 (s.203)
język niemiecki
3 Pc j.niem. gr. 2 (s.203)
język niemiecki
3 Pd j.niem. gr. 2 (s.203)
język niemiecki
2 c j.niem. gr. 2 (s.203)
5 11:40-12:25 język niemiecki
2 c j.niem. gr. 1 (s.203)
język niemiecki
1 a j.niem. gr. 2 (s.203)
6 12:45-13:30 język niemiecki
1 f j.niem. k. (s.203)
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Witkowska Agata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 e j.niem -p (s.201c)
2 08:55-09:40 język niemiecki
2 f j.niem. p. (s.201c)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 język niemiecki
1 a j.niem. gr. 1 (s.201a)
język niemiecki
1 c j.niem. gr. 2 (s.201b)
6 12:45-13:30 język niemiecki
1 ef j.niem. p. (s.201c)
7 13:40-14:25 język niemiecki
1 c j.niem. gr. 2 (s.202)
język niemiecki
1 a j.niem. gr. 1 (s.201a)
8 14:35-15:20 język niemiecki
2 f j.niem. p. (s.202)
język niemiecki
2 e j.niem -p (s.201b)
9 15:30-16:15 język niemiecki
1 ef j.niem. p. (s.201b)

Nauczyciel Włodarczak Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język angielski
2 c j.ang. gr. 2 (s.201c)
język angielski
1 e j.ang. gr. 1 (s.207)
2 08:55-09:40 język angielski
1 c j.ang. gr. 1 (s.207)
3 09:50-10:35 język angielski
1 e j.ang. gr. 1 (s.207)
język angielski
2 c j.ang. gr. 2 (s.207)
język angielski
2 e j.ang. gr. 2 (s.207)
4 10:45-11:30 język angielski
1 a j.ang. gr. 2 (s.208)
język angielski
2 e j.ang. gr. 2 (s.207)
język angielski
2 c j.ang. gr. 2 (s.201a)
język angielski
1 c j.ang. gr. 1 (s.207)
5 11:40-12:25 język angielski
2 e j.ang. gr. 2 (s.201a)
język angielski
1 a j.ang. gr. 2 (s.207)
6 12:45-13:30 język angielski
1 c j.ang. gr. 1 (s.201a)
7 13:40-14:25 język angielski
1 e j.ang. gr. 1 (s.207)
język angielski
1 a j.ang. gr. 2 (s.201b)
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15

Nauczyciel Wojdyło Wojciech - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25 podstawy przedsiębiorczości
2 e (s.207)
6 12:45-13:30 podstawy przedsiębiorczości
2 c (s.208)
podstawy przedsiębiorczości
2 d (s.108)
7 13:40-14:25 podstawy przedsiębiorczości
3 Pc (s.208)
podstawy przedsiębiorczości
3 Pb (s.208)
8 14:35-15:20 podstawy przedsiębiorczości
3 Pd (s.208)
podstawy przedsiębiorczości
2 b (s.208)
9 15:30-16:15 podstawy przedsiębiorczości
2 f (s.208)
podstawy przedsiębiorczości
3 Pa (s.208)
podstawy przedsiębiorczości
2 a (s.208)

Nauczyciel Wryk Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:40-12:25
6 12:45-13:30 język francuski
1 ef j.franc. (s.207)
7 13:40-14:25 język francuski
2 d j.franc. (s.207)
8 14:35-15:20 język francuski
2 ef j.franc. (s.207)
język francuski
2 ef j.franc. (s.201c)
język francuski
2 d j.franc. (s.201a)
9 15:30-16:15 język francuski
1 ef j.franc. (s.201c)

Nauczyciel Zientek Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 matematyka
3 Pb (s.8)
3 09:50-10:35 matematyka
3 Pb (s.7)
matematyka
1 e (s.8)
4 10:45-11:30 matematyka
3 Pb (s.7)
matematyka
1 e (s.8)
matematyka
3 Pb (s.7)
5 11:40-12:25 matematyka
1 e (s.7)
matematyka
3 Pb (s.8)
matematyka
3 Pb (s.7)
6 12:45-13:30
7 13:40-14:25
8 14:35-15:20
9 15:30-16:15